Em mới ra trường sếp giao cho làm hồ sơ quản lý chất lượng. Em nên bắt đầu từ đâu?

Em mới ra trường sếp giao cho làm hồ sơ quản lý chất lượng. Em nên bắt đầu từ đâu? Đem vấn đề làm hồ sơ quản lý chất lượng trao đổi trên group Quản lý chất lượng GXD các anh/chị đi trước đã chia sẻ kinh nghiệm như sau: Ks Tạ Trung Kiên: Em nên liên hệ GXD đăng ký một lớp về Quản lý chất lượng. Ở đó sẽ có các thầy cô chuyên nghiệp hướng dẫn em tận tình. Ngoài ra em có thể tham gia các diễn đàn của GXD, thường xuyên đặt câu hỏi,...

Read More