Month: September 2018

Khóa học Kỹ sư QS GXD (kỹ sư Quantity Surveyor) bạn sẽ học gì? được dạy những gì?

Khóa học Kỹ sư QS GXD (kỹ sư Quantity Surveyor) bạn sẽ học gì? được dạy những gì? Từ lịch sử, người ta hiểu Kỹ sư QS chỉ chuyên về khối lượng, nhưng người ta ngày càng yêu cầu 1 kỹ sư QS đa năng hơn. Xuất phát từ thị trường tuyển dụng, bạn có thể dễ dàng tìm thấy tin tuyển dụng kỹ sư QS. GXD đã nghiên cứu và rút ra những nội dung mà đơn vị tuyển dụng yêu cầu đây nhé: – Làm việc với tư vấn dự án và các nhà thầu phụ về...

Read More

Lớp học Kỹ sư QS GXD khóa 1 bế giảng

Tối ngày 28/09/2018, Lớp học Kỹ sư QS GXD khóa 1 đã bế giảng, lớp học đã thành công tốt đẹp. Một số ý kiến của các thành viên tham gia khóa học: Một số ý kiến nhận xét của học viên Kỹ sư Lê Chức: Học viên chăm chỉ nhất. Không nghỉ bất kỳ buổi học nào từ đầu đến cuối. Làm tất cả các bài tập được giao. Làm tất cả các bài trắc nghiệm trên trang đào tạo GXD online: “Em không nghĩ mình được thưởng. Em còn 1 số bài trắc nghiệm tiếng Anh QS...

Read More

Đăng ký học

Hotline Ms Thu An

  • 0985 099 938
  • 0974 889 500

Đầu tư ngay

Khóa học tuyệt vời

Kho lưu trữ bài viết