Khóa học Dự toán dự thầu, lập hồ sơ dự thầu

Đăng ký và nhận luôn bài học gửi vào email

Lập giá thầu 1 hạng mục.

Công tác tạm tính.

Lập giá thầu, lập hồ sơ thầu

Vì sao chúng tôi yêu khóa học này?

“Ks”

profile-pic

Em mới đi học 1 khóa Dự thầu ở GXD thấy rất hay!

Chế Đình Chiến (Ks)
Ks Chung NUCE Delta
Em đi học khóa Dự thầu GXD, em thấy mình mở mang được rất nhiều điều. Thầy chia sẻ rất nhiều điều hay mà trước đó em không thể tìm thấy ở đâu. Cảm ơn thầy rất nhiều. CẢM ƠN GXD...
Trần Thu Hà TGĐ Thu Ha Construction JSC

Khóa học Dự thầu GXD rất hiệu quả. Ban đầu em thấy rất lơ mơ, do nhu cầu quản lý và làm việc với nhân viên, em đăng ký tham dự, sau khóa học em thấy mình đã đầu tư đúng chỗ...
profile-pic

CÀNG NGHIÊN CỨU GXD CÀNG THẤY YÊU QUÝ VÀ THẤY KHÔNG THỂ THIẾU TRONG CUỘC TỒN TẠI VỚI NGHỀ XÂY DỰNG

GXD nên mở thêm tài khoản để anh/em đóng góp thêm phục vụ nghiên cứu. Quá hữu ích.

Ngô Minh Cường , Ks
Select Testimonials