Alo ngay Ms Thu An 0985 099 938 để ghi danh


khóA học kỹ sư qs gxd
đáng giá để đầu tư

Mời bạn xem video giới thiệu về khóa học Quantity Surveyor tại GXD:

100%

Khóa học Hữu ích

star
star
star
lock

Đầu tư hiệu quả, phát huy nghề nghiệp

Đăng ký học lớp Kỹ sư QS với Ms Thu an 0985 099 938
Hoặc nhập thông tin đăng ký của bạn vào đây:

giải đáp được nhiều nội dung trước đó em không biết hỏi ai...

Lớp Kỹ sư QS GXD giúp để có 1 điểm tựa để bật xa hơn và cao hơn. Chắc chắc là như vậy, vì đang đi đúng hướng và có người giỏi dẫn đường nữa thì còn gì tuyệt vời hơn. Tiết kiệm nhiều thời gian lần mò tìm hiểu ở công trường.

KS Nguyễn Dương  // Học viên lớp Kỹ sư QS GXD khóa 2

hệ thống hóa nhiều kiến thức xuyên suốt

Có thời gian bạn nên bố trí đi học, thầy giảng hay, nhiệt tình, vỡ ra được nhiều thứ phết. Học viên mà học nghiêm túc, tiếp thu hết được lượng kiến thức và kinh nghiệm của lớp Kỹ sư QS GXD cung cấp thì rất giỏi ấy. Trước nay có khoá nào dạy hệ thống, toàn diện quy trình xuyên suốt 1 dự án xây dựng làm thực vậy đâu!

KS Nguyễn Thanh SƠn  //  Học viên lớp Kỹ sư QS GXD khóa 1

Copyright 2018, GXD JSC

Email: daotao@gxd.vn