Khóa học Bóc khối lượng lập dự toán

Khóa học Bóc khối lượng lập dự toán do Công ty CP Giá Xây Dựng tổ chức đào tạo. Admin đầy nhiệt huyết của diễn đàn giaxaydung.vn là người thiết kế và biên soạn nội dung. Xuất phát từ lòng yêu nghề, từ sự cảm thông với các đồng nghiệp. Các kiến thức được đưa từ ngay thực tế công việc lập và thẩm tra dự toán hàng ngày đưa vào bài giảng.

Trải qua 10 năm đào tạo và trưởng thành. Nội dung khóa học liên tục được nghiên cứu, cập nhật, sửa đổi, bổ sung. Nhiều thế hệ học viên đã trưởng thành và tiến bộ qua khóa học Bóc khối lượng, lập dự toán tại Công ty CP Giá Xây Dựng.

Xin gửi tặng bạn tài liệu Kiến thức toán học trong Đo bóc khối lượng, lập dự toán.

Bạn hãy bấm share để hiện link trước khi tải nhé: