Còn nhiều bài hay ở dưới chân trang bạn xem chưa?
Hãy để lại thông tin của bạn. Ta làm quen nhau nhé. Tôi sẽ gửi cho bạn nhiều thông tin hay lắm về nghề nghiệp, về ngành xây dựng.

Nguyễn Thế Anh GXD VKTXD

Ths Nguyễn Thế Anh Giám đốc Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng

Don't worry, your email address will be safe.

x