Khóa học Đọc bản vẽ, bóc khối lượng GXD
rất cần cho nghề nghiệp của bạn

Khóa học Đọc bản vẽ, bóc khối lượng GXD học những gì?

- Các bạn không học xây dựng sẽ đọc tốt bản vẽ, đo bóc khối lượng và kiểm soát khối lượng.
- Các bạn được hệ thống hóa kiến thức đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng có trình tự, bài bản hơn.
- Các bạn cũng được học thêm kỹ năng đề tay (detail) sắt thép để đi thi công.
- Kiến thức nền tảng để tham gia khóa đo bóc khối lượng lập dự toán, thanh quyết toán khối lượng...

Đăng ký học ngay:
Một số tài liệu tham khảo

Giáo trình đọc bản vẽ, bóc khối lượng để tham khảo

Quyết định số 788/QĐ-BXD hướng dẫn đo bóc khối lượng và 1 số tài liệu tham khảo

1 số bài tập đọc bản vẽ, bóc khối lượng bạn tự học để lên lớp học hiệu quả hơn

Video trên kênh youtube về Dự toán GXD

Rất nhiều Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự toán GXD trợ giúp bạn

Các câu hỏi thường gặp

Khóa học Đọc bản vẽ, bóc khối lượng chỉ học công trình dân dụng, có học công trình khác không?

Vì sao tôi nên đầu tư đi học các khóa học tại GXD?

Lớp Đọc bản vẽ, bóc khối lượng GXD có thực hành trên máy tính không ?

Lớp Đọc bản vẽ, Bóc khối lượng học vào những thời điểm nào?

Kết thúc khóa học có được cấp chứng chỉ không?

Học Đọc bản vẽ, bóc khối lượng ở GXD có gì lợi hơn, hay hơn so với nơi khác?

Khóa học Đọc bản vẽ, Bóc khối lượng khác khóa học Đo bóc khối lượng, Lập dự toán như nào ?

Em học năm 2, năm 3 đã nên đi học Đọc bản vẽ, Bóc khối lượng chưa?

Tại GXD có lớp đọc bản vẽ công trình giao thông không?

Sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm thực tế có tham gia được không?

Cơ hội của em là gì khi đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng thành thạo?

Giảng viên khóa Đọc bản vẽ, bóc khối lượng là ai?

Đăng ký học và nhận ngay giáo trình đọc bản vẽ Miễn phí

Hãy để lại Comments của bạn!