Category: Phần mềm Quản lý dự án xây dựng

Học lập tiến độ dự án tiến độ thi công bạn đã lập kế hoạch tiến độ cho cuộc đời mình chưa?

Học lập tiến độ dự án tiến độ thi công bạn đã lập kế hoạch tiến độ cho cuộc đời mình chưa? Vì sao tại lớp học Microsoft Project hay lớp Dự toán GXD, lớp Kỹ sư QS GXD tôi hay nói với anh em học viên về Tiến độ cuộc đời, nhiều bài...

Read More
Loading