Sau 10 năm thong thả kiếm tiền, tôi bàng hoàng nhận ra làm lụng cả đời cũng không đủ trả cho sự lười biếng của tuổi trẻ

Sau 10 năm thong thả kiếm tiền, ở tuổi 35, tôi bàng hoàng nhận ra làm lụng cả đời cũng không đủ trả cho sự lười biếng của tuổi trẻ Nửa đời trước ỷ lại, lười nhác chính là tự đào hố để...

Read More

Học lập tiến độ dự án tiến độ thi công bạn đã lập kế hoạch tiến độ cho cuộc đời mình chưa?

Học lập tiến độ dự án tiến độ thi công bạn đã lập kế hoạch tiến độ cho cuộc đời mình chưa? Vì sao tại lớp học Microsoft Project hay lớp Dự toán GXD, lớp Kỹ sư QS GXD tôi hay nói với anh em học viên về Tiến độ cuộc đời, nhiều bài...

Read More