Các yếu tố để trở thành Kỹ sư QS giỏi

Các yếu tố để trở thành Kỹ sư QS giỏi! Chia sẻ từ 1 chị bạn 20 năm kinh nghiệm đang là trưởng phòng tại 1 công ty Tư vấn. 1. Đọc bản vẽ các loại thành thạo. 2. Tính khối lượng không thừa không thiếu (cái này phải rèn luyện,...

Read More