Category: Gương thành công

Sau 10 năm thong thả kiếm tiền, tôi bàng hoàng nhận ra làm lụng cả đời cũng không đủ trả cho sự lười biếng của tuổi trẻ

Sau 10 năm thong thả kiếm tiền, ở tuổi 35, tôi bàng hoàng nhận ra làm lụng cả đời cũng không đủ trả cho sự lười biếng của tuổi trẻ Nửa đời trước ỷ lại, lười nhác chính là tự đào hố để...

Read More
Loading