GXD nhận được nhiều câu hỏi yêu cầu tư vấn: Cử nhân Công nghệ thông tin có được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát lắp đặt thiết bị không? GXD xin được giải đáp như dưới đây:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề phải có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Như vậy, cá nhân có bằng Cử nhân tin học phải chứng mình có trình độ chuyên môn được đào tạo phù hợp với chứng chỉ Giám sát lắp đặt thiết bị, phải xem lại bảng điểm của mình có môn học nào liên quan đến Giám sát lắp đặt thiết bị hay không. Nếu không có thì Cử nhân Công nghệ thông tin sẽ không được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát lắp đặt thiết bị.

Tổ chức xã hội – nghề nghiệp nếu xét cá nhân không có đủ điều kiện mà cứ cố tình cấp chứng chỉ thì sao? Đơn vị cấp chứng chỉ có thể bị Bộ Xây dựng thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP