Hệ thống văn bản quản lý chất lượng tích hợp trong PM QLCL GXD

Tất cả các văn bản quy định liên quan đến công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu xây dựng, hoàn thành công trình, bàn giao… trong tầm tay bạn chỉ với 1 phím bấm.

Điều tuyệt vời là bạn không phải quan tâm về việc cập nhật nữa. Sẽ luôn được cập nhật mới nhất. Bạn mở phần mềm ra là có thông tin mới nhất hiện hành luôn, không lo bị lỗi thời các quy định nữa.

Từ nay bạn chỉ việc mở phần mềm QLCL GXD, bấm Ctrl+Shift+F. Chọn loại văn bản là các văn bản quản lý chất lượng sẽ liệt kê ra. Bạn chỉ việc kích tải và xem, với các văn bản đã tải xuống rồi, phần mềm sẽ không tải nữa và mở ra cho bạn.

1. Luật Xây dựng số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014
2. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
3. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
4. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ sửa đổi 1 số nội dung Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án
5. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
6. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
7. Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
8. Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng
9. Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/07/2014 của Bộ Xây dựng về Quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ
10. Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD
11. Thông tư 03/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư số 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
12. Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
13. Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
14. Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

15. … liên tục được cập nhật, bổ sung

Liên hệ ngay Ms Thu An 0974 889 500 để đặt mua ngay công cụ quý giá này. Hãy báo cáo sếp, kiến nghị – đề xuất ứng dụng công cụ này vào phục vụ công việc, tốt cả cho bạn và cho cả công ty.