Người ta có hai cách để học hỏi.
Một là đọc sách và hai là gần gũi với những người khôn ngoan hơn mình. Tiếng Anh là: “A man only learns in two ways, one by reading, and the other by association with smarter people”.
Các cụ nhà ta có câu: “làm tớ người khôn còn hơn làm thầy người dại” hay “tầm sư học đạo”.
Jim Rohn (1 người đàn ông giàu có, nổi tiếng và tốt bụng) đã nói: “Bạn là trung bình của 5 người thường xuyên tiếp xúc”. Hay T. Harv Eker học trò của ông cũng đề cập trong quyển Tư Duy Triệu Phú rằng: “Hãy cho 5 phút để nói chuyện cùng bạn tôi sẽ cho bạn biết bạn sẽ trở thành ai”.
Tôi biết có rất nhiều người muốn phát triển tạo nên những đột phá nhưng họ luôn bị ràng buộc bởi những người tiêu cực xung quanh mà không làm cách nào để thuyết phục họ được. Hãy tiếp xúc với những người tích cực, cố gắng giữ quan hệ với ít nhất 5 người thành công hoặc chí ít là những tấm gương mà bạn muốn học tập, muốn trở thành.

Hoặc là bạn làm chủ cuộc đời. Hoặc là cuộc đời làm chủ bạn. Học tập, giỏi nghề giúp bạn làm chủ kiến thức, làm chủ vận mệnh, làm chủ cuộc đời.