Câu hỏi: Cho em hỏi thực tế hiện nay các CHỦ ĐẦU TƯ thường dùng những loại công cụ quản lý nào để quản lý tiến độ?

Trả lời: Có ý kiến cho rằng: trong thực tế hiện nay Chủ đầu tư thì quan tâm mỗi tổng tiến độ theo Hợp đồng đã ký thôi. Còn lại là việc của Tư vấn Quản lý dự án /Ban Quản lý dự án.

  • Thường thì dùng phần mềm Microsoft Project để lập và quản lý tiến độ.
  • Phần mềm Excel có thể vẽ biểu đồ tiến độ và tính toán các số liệu. Ngoài việc tìm các file Excel tiến độ trên mạng, bạn có thể tham khảo thêm sách Quản lý dự án trên 1 trang giấy (đã có bản mới: The New One‑Page Project Manager), có các mẫu file Excel quản lý công việc, thời gian.
  • AutoCad để vẽ biểu đồ tiến độ, chèn biểu đồ tiến độ vào bản vẽ.
  • Primavera và trên mạng rất nhiều, có cả giải pháp web online rồi. Em có thể Google cụm schedule softwave.
  • Bản thân Zalo cũng có chức năng giao việc hẹn ngày phải hoàn thành. Tài khoản Trello.com và Zalo có thế kết hợp thành bộ đôi hoàn hảo, miễn phí vẫn dùng rất tốt.
  • Em cũng có thể sử dụng bộ đôi công cụ Trello.com kết hợp Slack.com trong quản lý dự án
  • Phần mềm Dự thầu GXD cũng được phát triển chức năng lập biểu đồ và quản lý tiến độ theo phương pháp EVM (quản lý dự án theo giá trị hoàn thành). Đây là chức năng và phương pháp rất hay.