Theo hướng dẫn của BTC, KBNN Chiết khấu tiền tạm ứng là số tiền mà Chủ đầu tư (CĐT) và Nhà thầu (NT) thống nhất thu hồi một phần hay toàn bộ giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết.

Diễn tả như trên khó hiểu quá và bạn vẫn chưa tính được? Tôi cố gắn diễn tả thế này cho dễ hiểu hơn. Khi hiểu bản chất bạn sẽ dễ dàng có các ứng xử với các tình huống:
(bài giảng tại lớp: Thanh Quyết toán sử dụng phần mềm Quyết toán GXD của Công ty Giá Xây Dựng.)

Khi bắt đầu thực hiện hợp đồng CĐT tạm ứng tiền để NT thực hiện thi công. Khi đó chưa có khối lượng, NT chưa làm được gì cho CĐT cả, chưa có cháo múc nên đúng ra là tiền chưa trao. Nhưng do đặc điểm công trình xây dựng thường có giá trị rất lớn, thời gian thi công kéo dài, thường các NT không thể đủ tiền bỏ ra để thi công nên CĐT phải cho tạm ứng, coi như khoản vay cho NT để có tiền huy động VL, NC, M để thi công công trình.

Khi NT bắt đầu làm ra sản phẩm (thi công có khối lượng được nghiệm thu), CĐT sẽ thanh toán cho khối lượng sản phẩm làm được, CĐT sẽ trả tiền cho sản phẩm (thanh toán khối lượng hoàn thành) và đòi lại khoản cho vay khi trước (chiết khấu tạm ứng). Nhưng không đòi hết ngay, vì nếu đòi hết ngay có thể nhà thầu lại không có tiền để thi công tiếp. Thường thì tính theo tỷ lệ xích (đường thẳng), sao cho khi nhà thầu đạt được 80% sản lượng thì sẽ CĐT sẽ “đòi nợ hết” thu hồi hết tạm ứng. Hành động thanh toán tiền cho khối lượng hoàn thành (trả tiền cho sản phẩm làm được) và đòi lại một phần tiền cho vay (tạm ứng) gọi là Chiết khấu tiền tạm ứng.

Diễn tả bằng chữ cũng chưa hiểu? Mời các bạn xem công thức bài tính do thầy Đào Duy Hải góp như này nhìn cho nó dễ.

1. Hợp đồng ký với chủ đầu tư con số là: A.
2. Tạm ứng theo hợp đồng (thường) là: 10%A.
3. Theo điều….khi nhà thầu làm được 80%A thì cđt sẽ thu hồi hết tiền tạm ứng.
4. Gọi x là tỷ lệ phần trăm chiết khấu tạm ứng các đợt.
5. Ta có công thức sau: 80%A.x = 10%.A vậy x=12,5%.
Số x này có thể thỏa thuận trong hợp đồng, có thể do CĐT quy định (người cho vay, chủ nợ được quyền quyết định mà, hơn nữa lại là A nữa). Nếu không có thỏa thuận thì tính tỷ lệ xích tương tự công thức tìm x như trên, trong đó 10% có thể là con số chạy. Với hợp đồng có giá trị hơn 20 tỷ thì thường là 10%, ít hơn thì 20%.

Câu hỏi 1: Cho em hỏi theo thông tư nào mà có công thức tính tỷ lệ thu hồi tạm ứng không?
Trả lời: Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 5 Điều 18 của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP chỉ nói là thanh toán đến 80% thì phải thu hồi hết tạm ứng. Còn lại công thức tính mức thu hồi do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Thường thì người ta tính theo tỷ lệ xích.
“đ) Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán, mức thu hồi của từng lần do hai bên thống nhất ghi trong hợp đồng nhưng phải bảo đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký kết.”

Câu hỏi 2: Thanh toán phần khối lượng công việc phát sinh có bị trừ chiết khấu không? Mời bạn suy nghĩ về câu hỏi này nhé.

Khi tham gia khóa học đào tạo bài bản về Thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng, sử dụng phần mềm Quyết toán GXD. Được tính toán bằng số liệu cụ thể bạn sẽ hiểu ngay, rất dễ hiểu.

LH: Ms Thu An theo số 0985 099 938 để đăng ký khóa học gần nhất khai giảng sắp tới. Bạn được tặng 1 phần mềm Quyết toán GXD rất hay, bạn chưa thấy ở Việt Nam, các anh/chị học viên của GXD ứng dụng vào các dự án, công trình khen rất thích.