Thế nào là dự án đầu tư xây dựng đã triển khai?

Vừa qua Chính phủ có ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 26/12/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong đó quy định chuyển tiếp “Dự án đầu tư xây dựng đã lập, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt, hoặc đã phê duyệt nhưng chưa triển khai“. Nhiều bạn còn lăn tăn như thế nào là dự án đầu tư xây dựng đã triển khai?

Chúng ta cần hiểu rằng không cứ phải đấu thầu, khởi công rồi mới là triển khai dự án. Mà triển khai khảo sát xây dựng, thiết kế, lập dự toán là triển khai dự án rồi. Mất bao công sức, thời gian và chi phí để làm theo một quy định rồi giờ cứ thế làm tiếp thôi, không làm lại nữa.

Theo quy định tại Điều 26, Thông tư số 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng:

Dự án đầu tư xây dựng đã triển khai là dự án đã có quyết định đầu tư và đã triển khai các công việc sau khi dự án được phê duyệt như: đã thực hiện khảo sát phục vụ thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở; đã lựa chọn nhà thầu thực hiện thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở.

Đó là lý do tại các khóa học của GXD, chúng tôi luôn chỉ dẫn và phân tích rất kỹ cho các Kỹ sư hiểu rõ những sơ đồ như trong ảnh minh họa đầu bài này.