Mời bạn nghe thầy Nguyễn Thế Anh giới thiệu sơ lược nhé. Hiện tại giáo trình này đã được cập nhật Nghị định số 68/2019/NĐ-CP mới nhất, vì thầy Nguyễn Thế Anh vẫn là người làm bản so sánh sự khác nhau giữa Nghị định mới và Nghị định cũ và hầu như anh em xây dựng cả nước vẫn mong chờ, đón đọc mà.