Ngày 4/3/2011 Bộ Xây dựng đã Quyết định số 213/QĐ-BXD công nhận Công ty CP Giá Xây Dựng đạt chuẩn năng lực đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.
Đây thực sự là vinh dự và niềm tự hào của cán bộ, công nhân viên và giảng viên Công ty CP Giá Xây Dựng. Theo quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng các đơn vị phải đạt các yêu cầu về:

  • Điều kiện cơ sở vật chất, phòng học, máy chiếu, các phương tiện giảng dạy
  • Đội ngủ giảng viên có trình độ, năng lực và phải có kinh nghiệm từ 7 năm trở lên
  • Hệ thống giáo trình, tài liệu đào tạo. GXD còn đáp ứng vượt cả yêu cầu này có hệ thống phần mềm nghiệp vụ để học viên thực hành, tính toán luôn các bài toán định giá xây dựng.
  • Năng lực tổ chức, quản lý lớp học

Đây là minh chứng tốt nhất để các bạn học viên, các đối tác hoàn toàn có thể tin tưởng ở các khóa học của Giá Xây Dựng.

Không dừng lại, GXD liên tục cải tiến chương trình, biên soạn giáo trình và cập nhật update phần mềm, cơ sở dữ liệu. Tại thời điểm bạn đọc tin này, chương trình đào tạo đã còn hay hơn và phát triển hơn thời điểm được công nhận rất nhiều. Ví dụ như bộ giáo trình chụp trong hình minh họa ở trên, chất chứa bao kiến thức, kinh nghiệm tâm huyết  của các thầy, chỉ có tại các khóa học tại GXD dành tặng cho bạn.

Quyết định công nhận năng lực đào tạo định giá xây dựng

Quyết định của Bộ Xây dựng công nhận năng lực đào tạo định giá xây dựng của GXD JSC