Ngày 07/04/2010 Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 421/QĐ-BXD công nhận Công ty CP Giá Xây Dựng (GXD) đủ năng lực tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng. Đây là điểm cộng cho GXD khi các bạn lựa chọn nơi để học tập.

Để được Bộ Xây dựng công nhận là cơ sở đào tạo được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình, , GXD phải chứng minh:

  • Chương trình đào tạo, hệ thống giáo trình, tài liệu, tư liệu học tập cho học viên
  • Hệ thống phòng học, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo
  • Đôi ngủ giảng viên đạt các điều kiện theo quy định
  • Và năng lực tổ chức, đào tạo

Trải qua quá trình sự xét duyệt và kiểm tra thực tế GXD đã được Bộ Xây dựng công nhận cơ sở đào tạo được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

Năm 2019, GXD cũng phối hợp với Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam tư vấn giúp anh em xây dựng hoàn thiện hồ sơ, thi chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị và khảo sát xây dựng (Liên hệ Ms Thu An 0974 889 500 để biết chi tiết).

GXD cũng không ngừng đầu tư biên soạn, nâng cao chất lượng và liên tục cập nhật thời sự cho giáo trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng, đồng thời phát triển các phần mềm công cụ phục vụ quản lý chất lượng công trình như phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD (QLCL GXD).

Ảnh chụp Quyết định số 421/QĐ-BXD ngày 07/04/2010 của Bộ Xây dựng công nhận Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

Quyết định số 421/QĐ-BXD ngày 07/04/2010 của Bộ Xây dựng công nhận Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

Quyết định số 421/QĐ-BXD ngày 07/04/2010 của Bộ Xây dựng công nhận Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (trang 1)

Quyết định số 421/QĐ-BXD ngày 07/04/2010 của Bộ Xây dựng công nhận Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

Quyết định số 421/QĐ-BXD ngày 07/04/2010 của Bộ Xây dựng công nhận năng lực đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình của GXD JSC (trang 2)