Giới thiệu khóa học Thanh quyết toán GXD Online

Khóa học Thanh quyết toán GXD Online: Thời gian học, thời điểm học do bạn toàn quyền quyết định và chủ động. Bạn có thể ngồi ở bất kỳ đâu từ Cà Mau đến Móng Cái để học Thanh quyết toán GXD online. Liên hệ Ms Thu An 0985 099 938 để biết chi tiết.

Bài 1 Khái niệm, khung pháp lý và các quy định hiện hành về thanh quyết toán

– Làm ngay 1 bài tập thanh toán khối lượng hoàn thành với Excel. Chưa biết gì, sẽ thấy vướng, nhiều cái không hiểu…
– Rút ra phải biết các khái niệm:
+ Biểu tính toán PL03a ở đâu ra?
Khung pháp lý. Quy định hiện hành làm Thanh quyết toán. Kích xem video bạn tin là rất hay

Theo thầy Nguyễn Thế Anh học nghề mua khóa cứng GXD

Mua khóa cứng GXD, cắp tráp theo thầy Nguyễn Thế Anh học nghề

+ Hợp đồng xây dựng, tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng
+ Các loại hợp đồng (tên gọi, đặc điểm, áp dụng…)
+ Phạm vi hợp đồng. Khối lượng trong hợp đồng, đơn giá hợp đồng, giá hợp đồng
+ Biểu giá hợp đồng
+ Đơn giá phát sinh, đơn giá điều chỉnh
+ Phát sinh trong hợp đồng, ngoài hợp đồng. Điều chỉnh giá

 • Làm bài thi trắc nghiệm, sát hạch kiến thức, ôn lại các vấn đề vừa thu hoạch được. Bài thi rất thú vị. Báo kết quả ngay.

Bài 2 Thanh Quyết toán hợp đồng trọn gói

– Nhắc lại các loại hợp đồng (tên gọi, đặc điểm, áp dụng…). Hợp đồng trọn gói

lớp GXD nhiều tình huống Dinh Kien lop Giang vien GXD 2

Thật may mắn tham gia lớp được anh đầu tầu Nguyễn Thế Anh chia sẻ, có nhiều tình huống tích lũy thêm

– Quy định về Thanh toán hợp đồng trọn gói
– Quy trình làm Thanh toán hợp đồng trọn gói
– Thực hành bài tập với số liệu cụ thể. Đầu tiên làm bằng Excel: Để hiểu sâu, thấy vất vả, khổ sở. Tiếp theo làm bằng phần mềm Quyết toán GXD thấy hiệu quả, nhàn nhã, sung sướng, chuẩn luôn
– Ngoài video bài giảng còn video cực hay về Nghị định số 37/2015/NĐ-CP (phân tích điểm khác quy định trước, làm hiểu sâu vấn đề)

 • Lại làm bài thi trắc nghiệm, sát hạch kiến thức bài học.
 • Hồi hộp chờ kết quả và xem video chữa bài

Bài 3 Thanh Quyết toán hợp đồng theo đơn giá cố định

– Quy định về Thanh toán hợp đồng trọn gói (Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, thông tư số 08/2016/TT-BXD…).
– Quy trình làm Thanh toán hợp đồng trọn gói.
– Thực hành bài tập với số liệu cụ thể. Đầu tiên làm bằng Excel: Để hiểu sâu, thấy vất vả, khổ sở. Tiếp theo làm bằng phần mềm Quyết toán GXD thấy hiệu quả, nhàn nhã, sung sướng, chuẩn luôn

 • Lại làm bài thi trắc nghiệm, sát hạch kiến thức bài học.
 • Hồi hộp chờ kết quả và xem video chữa bài

Bài 4 Thanh Quyết toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh 1

– Bài giảng cực hay về Thông tư số 07/2016/TT-BXD về điều chỉnh giá hợp đồng. Hiểu sâu thêm và đỡ bao công đọc
– Quy định về Thanh toán hợp đồng đơn giá điều chỉnh.
– Quy trình làm Thanh toán hợp đồng đơn giá điều chỉnh.
– Về định mức, đơn giá điều chỉnh.
– Lập dự toán điều chỉnh. Quy định liên quan.
– Thủ tục, phụ lục hợp đồng
– Thực hành bài tập với số liệu cụ thể. Đầu tiên làm bằng Excel: Để hiểu sâu, thấy vất vả, khổ sở. Tiếp theo làm bằng phần mềm Quyết toán GXD thấy hiệu quả, nhàn nhã, sung sướng, chuẩn luôn

 • Lại làm bài thi trắc nghiệm, sát hạch kiến thức bài học.
 • Hồi hộp chờ kết quả và xem video chữa bài

Bài 5 Thanh Quyết toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh 2

– Tìm hiểu về chỉ số giá để thanh quyết toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
– Tùy chọn làm Thanh toán hợp đồng sử dụng chỉ số giá trong phần mềm Quyết toán GXD.
– Thực hành bài tập với số liệu cụ thể. Đầu tiên làm bằng Excel: Để hiểu sâu, thấy vất vả, khổ sở. Tiếp theo làm bằng phần mềm Quyết toán GXD thấy hiệu quả, nhàn nhã, sung sướng, chuẩn luôn

 • Lại làm bài thi trắc nghiệm, sát hạch kiến thức bài học.
 • Hồi hộp chờ kết quả và xem video chữa bài

Bài 6 Luyện thêm bài tập, tình huống, làm bài thi cuối khóa

 • Lại làm bài thi trắc nghiệm, sát hạch kiến thức cả khóa học.
 • Hồi hộp chờ kết quả và xem video chữa bài

Bạn học khóa học Thanh quyết toán GXD online. Trang bị thêm khóa học Khóa học Lập hồ sơ chất lượng GXD thì vô đối. Cho dù bạn mới Học Xây dựng dân dụng mới ra trường kinh nghiệm chưa nhiều.

Để đăng ký học, mời bạn liên hệ Ms Thu An 0985 099 938 nhé.