PGS TS Đinh Đăng Quang đánh giá rất cao hoạt động của GXD và diễn đàn giaxaydung

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Đăng Quang, giảng viên khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, ĐH Xây dựng phát biểu tại buổi offline 5 năm giaxaydung.vn
PGS TS Đinh Đăng Quang đánh giá rất cao hoạt động của Công ty CP Giá Xây Dựng và diễn đàn giaxaydung.vn. Công ty CP Giá Xây Dựng cũng khen ngợi diễn đàn giaxaydung.vn là diễn đàn rất hay, nghiêm túc, khoa học.

Tôi cũng đã tham gia cộng tác với nhiều cơ sở đào tạo, tôi đánh giá GXD là một trong những cơ sở đào tạo có uy tín, các bạn duy trì được nề nếp, rất nghiêm chỉnh, rất đúng các quy định của pháp luật và là một trong những nơi đào tạo tôi được biết anh/em xây dựng đánh giá rất cao.