Tiến Đặng Văn Dựa GVC khoa Kinh tế và quản lý xây dựng ĐHXD:

Theo ý kiến của tôi cũng như anh Quang đánh giá (PGS Ts Đinh Đăng Quang, trưởng bộ môn Kinh tế nghiệp vụ, Khoa Kinh tế và quản lý xây dựng, Đại học Xây dựng)

GXD là nơi đào tạo nghiêm túc, từ khâu tổ chức cho đến nội dung chuyên môn. Đây là nơi cho chúng tôi cơ hội chia sẻ và bộc bạch những suy  nghĩ của mình.