Thầy Hoàng Ngọc Tuấn đến từ Him Lam, nổi tiếng với nick trên diễn đàn giaxaydung.vn là dutoansu.