Quần bò và giầy đầy bùn đất, bê tông lội công trường về, Chỉ huy trưởng Đào Duy Hải chia sẻ với anh/em rất nhiều kiến thức về nghiệm thu chất lượng, hồ sơ hoàn công, bảo vệ khối lượng, nhật ký công trình, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các tiêu chuẩn tham chiếu, ứng dụng phần mềm QLCL GXD…

Nghe thầy Hải chia sẻ một chút bạn nhé, trông lên Ti vi thì như này thôi, nhưng khi làm thì lăn xả, lên lớp và group thì chia sẻ nhiệt tình thôi rồi.