Thầy Phạm Tuân khi đến với GXD, thầy làm việc tại tập đoàn Vingroup, hiện tại chuyển công tác sang tập đoàn Viettel.

Môn học thầy phụ trách là Quản lý chất lượng (rất nhiều kinh nghiệm từ Vingroup) và thực hành phần mềm QLCL GXD.