Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 10/01/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 189/QĐ-UBND công bố Giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội này là để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ (chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này).

Chủ đầu tư căn cứ đặc điểm, điều kiện cụ thể của công trình để khảo sát, xác định đơn giá nhân công thị trường, tính toán hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo các quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của việc tính toán hoặc tham khảo giá nhân công thị trường tại Quyết định này để quyết định việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí.

Link tải file Pdf Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 công bố giá nhân công:

[sociallocker id=1492]https://drive.google.com/open?id=1HrpZ6fUVytNLHRN_dqjmOCNBFxs0ZP5F[/sociallocker]

Link tải file Excel bảng tính do nhân viên GXD tính toán:

[sociallocker id=1492]https://drive.google.com/open?id=1UF_ltea77LgaeKJ1ERGNMmudW0gGPY2z[/sociallocker]

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

Đối với các công trình chưa lập dự toán hoặc đã lập dự toán theo các tập đơn giá xây dựng do UBND Thành phố công bố hoặc theo giá nhân công thị trường do cơ quan thẩm quyền công bố nhưng đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực chưa tổ chức mở thầu hoặc chỉ định thầu thì Chủ đầu tư quyết định lập và điều chỉnh dự toán trên cơ sở mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường tại từng khu vực hoặc tham khảo giá nhân công tại Quyết định này và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của việc quyết định áp dụng.

Đối với công trình đã mở thầu hoặc chỉ định thầu trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì tiến hành theo các nội dung đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh được thực hiện theo các nội dung quy định tại hợp đồng và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Các kỹ sư GXD đã cập nhật Quyết định số 189/QĐ-UBND vào phần mềm GXD. Các bạn chỉ việc mở phần mềm GXD, vào tải lại bộ cơ sở dữ liệu Hà Nội là OK.

Quyết định số 189/QĐ-UBND công bố giá nhân công thị trường xây dựng Hà Nội