Thầy Kiều Thanh Xuân đang làm Trưởng phòng tại 1 Công ty của Hà Đô, trước khi về đây đã kinh qua nhà thầu, tư vấn… Được huấn luyện giảng dạy, thuyết trình và kỹ năng sư phạm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tại lớp Giảng viên 1, Công ty CP Giá Xây Dựng.

Video giới thiệu nhỏ nhẹ thế này thôi, nhưng lớp Kỹ sư QS nào cũng đòi được học thêm buổi Thanh quyết toán thầy Xuân, bởi vì quá hay quá hữu ích.

Chứng chỉ Kỹ sư QS GXD

Chứng chỉ Kỹ sư QS GXD