Thầy Nguyễn Thanh Vĩnh là giảng viên chuyên nghiệp, lại tham gia nhiều công trình bên ngoài, cùng với việc được làm việc và rèn luyện tại môi trường GXD. Các giảng viên tại GXD thường xuyên được Công ty mời các chuyên gia cao cấp, giàu kinh nghiệm từ các Bộ Ngành đến đào tạo, huấn luyện, chia sẻ thêm.

Một video làm quen thầy Vĩnh bạn nhé, cực kỳ chất lượng, nhiệt tình. Đây chỉ là 1 bài đơn giản cho các bạn mới bắt đầu học đọc bản vẽ, bóc khối lượng, càng vào các bài sau càng hay…