Các yếu tố để trở thành Kỹ sư QS giỏi! Chia sẻ từ 1 chị bạn 20 năm kinh nghiệm đang là trưởng phòng tại 1 công ty Tư vấn.

1. Đọc bản vẽ các loại thành thạo.
2. Tính khối lượng không thừa không thiếu (cái này phải rèn luyện, nhiều bạn đi làm một vài năm nhưng không làm công việc tính khối lượng nên khi đến test cty mình vẫn sai các nguyên tắc tính khối lượng cơ bản, và kết quả lúc thừa lúc thiếu.
3. Hiểu sâu về đơn giá định mức.
5. Nắm được hệ thống đầu việc theo quy định. Công việc nào là công việc độc lập được áp đơn giá, công việc nào là thành phần cấu thành thuộc định mức và tính trong giá.
6. Hiểu về hợp đồng, tiến độ thực hiện và các mốc được thanh toán để làm kịp thời.
7. Riêng QS của nhà thầu cần có kỹ năng teamwork (làm việc nhóm, cộng tác, phối hợp) tốt với bộ phận hiện trường, bộ phận QC, để tổng hợp bộ hồ sơ đầy đủ
8. Giao tiếp tự tin để bảo vệ các tính toán klg và hồ sơ.
9. Thành thạo các phần mềm như Excel, AutoCad, Project, Dự toán GXD, Dự thầu GXD, Quyết toán GXD, QLCL GXD, Win, Word…
10. Hệ thống hoá trình tự đầu tư xây dựng công trình, hệ thống văn bản theo quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng
11. Phải Google thật nhiều để thoả mãn câu hỏi luôn đặt ta: Làm thế nào để trở thành 1 nhân viên tốt?

12. Tham gia một khóa học Kỹ sư QS GXD để hệ thống hóa, xuyên suốt công việc qua các công đoạn.

Kỹ sư QS có thể làm ở chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu thi công và nhiều vị trí khác.