Cập nhật văn bản lập dự toán xây dựng mới nhất cho Kỹ sư QS năm 2020
 
Gửi tặng các bạn Kỹ sư QS, Kỹ sư định giá, Kỹ sư Quản lý dự án, Quản lý chi phí đầu tư xây dựng & Dự toán xây dựng công trình. Các đồng nghiệp của tôi với tất cả niềm thương mến.
Trong bài giảng này, thầy Nguyễn Thế Anh chia sẻ với bạn đọc hệ thống căn cứ cơ sở pháp lý Nghị định Thông tư cập nhật mới nhất đến tháng 04/2020. Bạn sử dụng để lấy các thông tin: Nội dung, phương pháp, công thức tính, số liệu, căn cứ… để lập dự toán xây dựng công trình. Các nội dung chính được đề cập:
1. Các văn bản Nghị định, Thông tư
2. Định mức dự toán xây dựng công trình
3. Căn cứ, cơ sở lấy giá vật liệu
4. Căn cứ, cơ sở lấy giá nhân công
5. Căn cứ, cơ sở lấy giá ca máy
6. Khối lượng
7. Đơn giá xây dựng công trình
8. Hồ sơ thiết kế
9. Công cụ, phần mềm, cơ sở dữ liệu để lập dự toán
 
Một cái cần câu sẽ hơn nhiều con cá. GXD đi theo hướng chia sẽ với bạn những chiếc Cần câu tốt và chắc chắn.
 
Hãy chia sẻ tới các đồng nghiệp cần đến nhé!